اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۹۷

حقوق جامع آپارتمان نشینی «بازچاپ 1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۱۳

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۳۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول و کليات پيرامون آپارتمان نشيني
2- مباحث غير مالي حقوق آپارتمان‌ها
3- مباحث مالي حقوق آپارتمان‌ها
4- اداره امور ساختمان‌ها
5- بررسي اقداماتي در ساختمان که نياز به مجوز ندارد
6- نکاتي چند در رابطه با خريد و اجاره آپارتمان