اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۷بررسی مالکیت زمانی در خرید و اجاره آپارتمان های تفریحی در حقوق ایران و اروپا


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۶۷۱

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- كليات و مباني نظري مالکيت زماني
2- مال و مالکيت زماني
3- تقسيم بندي اموال در فقه و قانون مدني
4- انواع اموال غير منقول
5- بيع و قرارداد مالکيت دوره اي
6- ماهيت فقهي و حقوقي مالکيت دوره اي
7- بررسي حجيت اعتبار مالكيت دوره اي در بخش قراردادها
8- بررسي ماهيت و اعتبار قراردادهاي انتقال مالکيت زماني