اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۶۹تملیک تدریجی در فقه و حقوق ایران

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۶۴

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۸۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات و مفاهيم
2- مال، ملک و مالکيت
3- رايج ترين عقود تمليکي
4- عقد بيع
5- عقد اجاره
6- انتقال مالکيت
7- انتقال فوري مالکيت
8- انتقال مالکيت درعقد بيع ازمنظر فقه و حقوق ايران