اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۶

تحولات تقسیم مسئولیت مدنی در تصادفات رانندگی «بازچاپ 1401»

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۹۱۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۴۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۸۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم، منابع و مباني تقسيم مسئوليت مدني در تصادفات رانندگي
2- مفاهيم مرتبط با تقسيم مسئوليت مدني
3- منابع و مباني تقسيم مسئوليت مدني
4- تقسيم مسئوليت مدني به صورت تساوي در تصادفات رانندگي
5- تقسيم مسئوليت در اجتماع اسباب
6- تقسيم مسئوليت مدني به نسبت تأثير در تصادفات رانندگي
7- سابقه تقسيم مسئوليت مدني به نسبت تأثير در حقوق ايران