اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۱

تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی ایران در حوزه ضبط و مصادره اموال

دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۴۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۲۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-ضبط و مصادره اموال
2- ضبط و مصادره، مفاهيم و مباني
3- ضبط و مصادره، سير تاريخي، گونه‌ها و اهداف
4- ارزيابي گفتمان سياست جنايي ايران در قبال مصادره اموال
5- سياست جنايي تقنيني
6- سياست جنايي قضايي و اجرايي مصادره اموال
7- گفتمان سياسي ايران در قبال ضبط اموال
8- سياست جنايي قضايي و اجرايي ضبط اموال