اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۶۵


الزامهای بدون قرارداد «مدنی4» (بازچاپ1402)

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۲۹۱

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مسئوليت مدني
2- کليات مربوط به الزامهاي خارج از قرارداد
3- مسئوليت متصرف مال غير
4- دارا شدن بدون علت
5- ايفا ناروا
6- غصب
7- اتلاف
8- تسبيب
9- استيفا