اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۶

درآمدی بر کیفر تعزیر از دیدگاه امامیه و حقوق موضوعه


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۴۰۱

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۳۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم واژه تعزير
2- مبناوانواع تعزيرو انواع مجازات‌هاي آن
3- قلمروي، ضابطه، ماهيت وخصايص جرايم تعزيري
4- شرايط اقامه کننده، مستحق واجراي تعزير
5- مواردتفاوت، جايگزيني، تشديدواسقاط جرايم تعزيري