اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۳۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳۵

زمینه های ایجاد گسترش پولشویی در اقتصاد ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۴۱۸

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۹۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۶۵۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پولشويي چيست؟
2- موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيکي (با تأکيد بر قاچاق به عنوان يکي از جرائم منشأ پولشويي)
3- شرايط و مؤلفه‌هاي اقتصادي
4- ناپايداري و تضادهاي اقتصادي و سياسي
5- شرايط و مؤلفه‌هاي حقوقي
6- شرايط و مؤلفه‌هاي فرهنگي- اجتماعي