اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۴

بزهکاری اطفال و نوجوانان


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۹۷۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مسووليت کيفري اطفال درادوار مختلف
2-مسئوليت کيفري اطفال از نظر قانوني
3- عکس العمل جامعه درقبال اطفال بزهکار
4- تغييرات حاطه در قوانين
5- دادگاه اطفال و نوجوانان
6- انواع جرايم ارتکابي اطفال و نوجوانان
7- جرايم بر ضد اشخاص
8- ارتکاب جرايم عليه اموال و يا نظم عمومي جامعه
9- علل ارتکاب جرايم عليه اطفال و نوجوانان
10- عوامل بزه زاري داخلي و خارجي
11-....