اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۹

آموزش اصول فقه در21روز

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۷۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- (روز اول )کليات اصول فقه
2- (روز دوم )دلالت، وضع و استعمال لفظ
3-(روز سوم )ترادف و اشتراک، حقيقت و مجاز
4- (روز چهارم )حقيقت و اقسام آن
5- (روز پنجم )اصول لفظيّه، صحيح و اعمّ، مشتق
6- (روز ششم )اوامر
7- (روز هفتم )اوامر؛ اقسام واجب
8- (روز هشتم )نواهي
9-( روز نهم )مفاهيم؛ مفهوم و منطوق
10- (روز دهم )عام و خاص