اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۷۸درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری جلد 2 «حقوق ماهوی جنایات بین المللی»(بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۸۸

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق ماهوي جنايات بين المللي
2- نسل زدايي
3- گروهاي مورد حمايت
4- عناصر رواني
5- شيوه هاي ديگر همکاري در جنايت نسل زدايي
6- تجاوز جنسي
7- نيروهاي ملل متحد
8- جنايات فراملي ، تروريسم و شکنجه
9- قطعنامه هاي شوراي امنيت