اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳۱ابعاد در حال تکامل حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۹۹۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ماهيت چندوجهي حقوق بين الملل
2- سازمان‌هاي بين‌المللي
3- چه کسي بايد صلح را ايجاد نمايد
4- حقوق مخاصمات مسلحانه
5- کنترل تسليحات، خلع سلاح، منع گسترش سلاح و پادمان
6- حقوق بشر
7- مسائل مربوط به محيط‌زيست بين‌المللي
8- علل ضعف کنوني، مشاهدات نهايي و پيش‌بيني
9- ......