اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۵مطالعه تطبیقی دادرسی کیفری قاچاق کالا در حقوق ایران، ترکیه، عراق «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۱۴۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني نظري قاچاق کالا و دادرسي کيفري
2- سازمان و صلاحيت کنش گران قضايي در قبال جرايم قاچاق کالا
3- سازمان وصلاحيت کنش گران غيرقضايي درقبال جرايم قاچاق کالا
4- قواعد و تشريفات رسيدگي به جرايم قاچاق کالا در مرحله پيش دادرسي
5- دادرسي کيفري فرايندي ناظر به مرحله دادرسي جرايم قاچاق کالا
6- فرايند اجراي احکام قاچاق کالا