اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳۴بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم ناشی از نفرت «با تاکید بر مکتب جرم شناسی پست مدرن»(بازچاپ1402)

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۳۱

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بررسي حقوقي جرايم ناشي از نفرت
2- بررسي جرمشناختي جرايم ناشي از نفرت
3- تعريف، ويژگي‌ها و معيارهاي تشخيص جرم ناشي از نفرت
4-ارکان تشکيل هنده جرم ناشي از نفرت
5- بازخواني مفهوم جرم و انواع آن از ديدگاه جرم شناسان پست مدرن
6- راهکارهاي پيشگيري از جرايم ناشي از نفرت
7- بررسي و ارزيابي انتقادات وارد بر جرم انگاري جرايم ناشي از نفرت
8- آثار بزه ديده شناختي و اجتماعي جرايم ناشي از نفرت