اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۸۴تبیین فقهی حقوقی تعزیرات منصوص شرعی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۳۴۷

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۴۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني نظري تعزير
2- اختيار حاکم در تعزير وعوامل سقوط تعزير
3 - مفهوم، مصاديق واحکام تعزيرمنصوص شرعي
4- مفهوم تعزير و تفاوت آن با حدود
5-اقسام تعزيروموجبات آن
6- اختيار حاکم در تعزير
7- عوامل سقوط تعزير
8- مفهوم ومصاديق تعزيرات منصوص شرعي
9- احکام خاص تعزيرات منصوص شرعي