اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۸۲

جایگاه اصل فردی کردن کیفرها در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۱۷۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۱۵ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قاعده فقهي وخصايص واقسام آنها
2- بررسي تفاوت قواعد فقهي با ساير اصطلاحات فقهي و حقوقي مشابه
3- اصول حاکم بر مجازات‌ها
4- اصل تفريد کيفر در قصاص و ديات
5- اصل تفريد کيفر در حدود و تعزيرات
6- اصل تفريد مجازاتها در پرتو اسباب تخفيف يا تشديد کيفر