اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۷۰اسباب معافیت و سقوط مسئولیت مدنی پزشکان «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۳۸۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مباني معافيت و سقوط مسئوليت مدني پزشكان
2-اسباب معافيت مسئوليت مدني پزشكان
3-اسباب سقوط مسئوليت مدني پزشكان
4- تعريف معافيت و سقوط
5- انواع مسئوليت مدني پزشكان
6- اركان مسئوليت مدني پزشكان
7-مباني معافيت مسئوليت مدني پزشكان
8-مباني سقوط مسئوليت مدني پزشكان
9- مشروعيت اعمال پزشكي