اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۰۹

پاسخ دولتی به انحراف در سیاست جنایی ایران «بازچاپ1400»

دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۵۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۹۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفهوم شناسي سياست جنايي و انحراف
2-علت شناسي جرم انگاري انحراف و آثار آن در سياست جنايي
3-سياست جنايي به معناي چاره انديشي براي معضل جرم
4-تبيين مفهوم و جايگاه انحراف در جرم شناسي و سياست جنايي
5-علل گزينش پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي
6-آثار پاسخ دولتي به انحراف در سياست جنايي
7-شناسايي مفهوم سياست جنايي و سير تحولات آن
8-تبيين ماهيت انحراف و جايگاه آن در جرم شناسي
9-انحراف و رويکردهاي سياست جنايي