اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۷۸

اصول حقوق قرارداد اروپا «بازچاپ1401»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۷۴۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقررات عمومي
2- تشکيل قرارداد
3- صلاحيت نماينده
4- نفوذ و اعتبار قرارداد
5- تفسير قرارداد
6- مندرجات و آثار قرارداد
7- اجراي تعهدات قراردادي
8- تعدد طرفين قرارداد
9- تهاتر