اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵۷


جستارهایی در حقوق جزای عمومی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۸۶۹

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مسئوليت کيفري
2- مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
3- مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي
4- نظام‌هاي حاکم بر تعيين کيفر
5- نظام‌هاي سنتي حاکم بر تعيين کيفر
6- نظام‌هاي نوين حاکم بر تعيين کيفر