اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰۳

مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل (بازچاپ1402)

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۴۶۰

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۰۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفهوم مسئوليت در غياب فعل متخلفانه بين‌المللي
2-مسئوليت بابت آثار زيان‌بار اعمال منع نشده در حقوق بين‌الملل
3-تعهدات به پيشگيري و اصل احتياطي
4-اصل «آلوده‌کننده جبران مي‌کند»
5-جبران خسارت در حالت وقوع شرايط رافع وصف متخلفانه
6-تخصيص مسئوليت نتايج زيان‌بارِ اعمال منع نشده در حقوق بين الملل
7-مسئوليت بين‌المللي حاکم بر حقوق فضا
8-مسئوليت بين‌المللي و حقوق دريايي
9-مسئوليت بين‌المللي ناشي از خسارت هسته‌اي