اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۷۳معافیت از مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق ورزش

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۵۷۶

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۷۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفهوم و تاريخچه ورزش
2-علل و مباني معافيت از مسئوليت در حقوق ورزشي
3-معافيت از مسئوليت مديران ورزشي
4- مفهوم و تاريخچه ورزش
5-معافيت از مسئوليت كيفري و انضباطي
6-علل و مباني حقوقي معافيت از مسئوليت مدني ورزشکاران
7-فوايد و اهداف ورزش
8- معافيت از مسئوليت مديران مستقيم (مربيان) با انجام وظايف قانوني
9- معافيت از مسئوليت مديران غير مستقيم ورزشي با انجام مسئوليت‌هاي قانوني