اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۹دیپلماسی و نقشه راه در روابط بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۷۸۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۹۱ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني، اصول و اهداف سياست خارجي از ديدگاه امام خميني (ره)
2- جايگاه ديپلماسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
3- اهداف ديپلماسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي
4- اصول و مباني ديپلماسي در نظام اسلامي
5- روش هاي دپيلماسي موفق
6- ابزارهاي ديپلماسي اسلامي
7- برنامه ريزي در دستگاه ديپلماسي کشور
8- ضرورت هاي ديپلماسي در نظام اسلامي
9- ملاحظات ديپلماسي اسلامي