اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۹۶پذیرش مجرمیت

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۱۶

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- چارچوب مفهوم و ماهيت حقوقي پذيرش مجرميت
2- مباني پذيرش مجرميت در نظام عدالت کيفري
3- جلوه ها و آثار پذيرش مجرميت در نظام عدالت کيفري
4- جايگاه قبول مجرميت در عدالت بين المللي کيفري
5- معنا و مفهوم پذيرش مجرميت
6- ويژگي هاي پذيرش مجرميت در نظام عدالت کيفري
7- زمينه هاي جرم شناسي پذيرش مجرميت در نظام عدالت کيفري
8- بررسي پذيرش مجرميت در نظام هاي مختلف دادرسي کيفري
9- پيامدهاي سازش کيفري