اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۱

نظام حاکم بر قرارداد واگذاری و پیوند اعضا در حقوق ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۹۰۳

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۲۵ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پيوند اعضا و انعقاد قرارداد
2- مفهوم پيوند اعضا
3- قرارداد پيوند عضو
4- ديدگاه فقهاي موافق (اعضاي انسان زنده و مرده)
5- اعتبار قرارداد پيوند اعضا در نظام حقوقي
6- اوصاف و آثار قرارداد پيوند اعضا
7- بررسي قوانين در حيطه پيوند اعضا
8- مسائل و فروعات پيوند اعضا
9- مسئوليت کيفري قطع کننده اعضاي ميت
10-...