اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۱۶

دموکراسی و جرم انگاری (بازچاپ1400)

پدیدآوران:
دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۴۷

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفهوم جرم از ديدگاه حقوقدانان
2- مبنا و محدوده جرم انگاري در مردم سالاري ديني
3- مفهوم مردم سالاري ديني
4- مبناي مشروعيت حقّ دولت بر جرم انگاري
5- مبنا و محدوده جرم انگاري در دموکراسي غيرديني
6- مفهوم دموکراسي غيرديني
7-مبناي مشروعيت حقّ دولت بر جرم انگاري
8- حدود صلاحيت دولت در تحديد آزادي هاي مردم و جرم انگاري
9- بررسي برخي از اشکال مشارکت مردم در امر جرم انگاري