اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹۲چالش های پیشگیری وضعی از جرم «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۹۷۲

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۸۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسي پيشگيري و انواع آن
2- انواع پيشگيري
3- خصوصيات و روشهاي پيشگيري وضع
4- هدف قرار دادن شرايط پيراموني جرم
5- روش ها وتکنيک هاي پيشگيري وضعي از جر
6- انتقادات وارد بر پيشگيري وضعي از جرم
7- چالش هاي ايدئولوژيک
8- چالشهاي مربوط به قلمرو پيشگيري وضعي
9- عدم تاثيرگذاري نسبت به تمام جرايم