اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۲۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۶دوره کامل حقوق جزای عمومی ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۰۰۲

سال چاپ:۱۴۰۰

۶۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۱۱۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات و تحول حقوق جزا و منابع
2- تحولات حقوق جزا
3- اصول کلی حقوق جزای اسلام
4- اصل تساوی مجازاتها
5- اصل شخصی بودن مجازات
6- اصل فردی کردن مجازات
7 -اصل قانونی بودن مجازاتها
8- بخش دوم: توضیح و بیان نکات کلیدی مواد قانون مجازات اسلامی 1392(مربوط به حقوق جزای عمومی)
9- قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفري
10- نحوه تعيين و اعمال مجازاتها
11- مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
12- سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
13- شرايط و موانع مسؤوليت كيفري