اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۷۸

محشای قانون جرم سیاسی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۱۴۶

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شرح و توضيح ماده 1 قانون جرم سياسي مصوب 1395
2-شرح و توضيح ماده 2 قانون جرم سياسي مصوب 1395
3-شرح و توضيح ماده 3 قانون جرم سياسي مصوب 1395
4- شرح و توضيح ماده 4 قانون جرم سياسي مصوب 1395
5- شرح و توضيح ماده 5 قانون جرم سياسي مصوب 1395
6- شرح و توضيح ماده 6 قانون جرم سياسي مصوب 1395