اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۴قانون آیین دادرسی مدنی 1402

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۶۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۷۸ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۲۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- متن کامل قانون آ د د ع و ا درامور مدني
2- قانون اجراي احکام مدني
3- قانون ت د ع و ا و آئين نامه اجرايي آن
4- آئين نامه تعرفه حق الوکاله وهزينه سفر وکلاي دادگستري
5- آئين نامه صدر جواز وکالت اتفاقي (موقت )
6- مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،درخصوص «انتخاب دووکيل توسط اصحاب (دعوي)