اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۶

پذیرش خطر در مسئولیت مدنی «مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس، فرانسه و ایران» (بازچاپ1400)

پدیدآوران:
دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۸۲۸

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني و ارکان تشکيل دهنده تئوري پذيرش خطر در حقوق انگليس، فرانسه و ايران
2- اثر تئوري پذيرش خطر در حقوق انگليس، فرانسه و ايران
3-: مباني تئوري پذيرش خطر در حقوق انگليس
4-ارکان تشکيل دهنده تئوري پذيرش خطردر حقوق انگليس، فرانسه و ايران
5- اثر پذيرش خطر در حوادث ورزشي در حقوق انگليس و فرانسه
6-اثر رضايت بيماربرمسئوليت کيفري پزشک
7-اثر پذيرش خطرتوام با تقصيرزيانديده (راننده) در تصادف رانندگي
8-حوادث ورزشي ناشي از فعل شخصي
9-پذيرش خطر و مسئوليت قراردادي محض