اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۵۰

مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات داخلی

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۴۸

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-قواعد کلي مربوط به مسئوليت بين‌المللي دولت
2-حقوق بين‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلي
3-مسئوليت بين‌المللي دولت حاکم و گروههاي شورشي در مخاصمات مسلحانه داخلي
4-مسئوليت دولت‌هاي ثالث در مخاصمات مسلحانه داخلي
5-آثار و اجراي مسئوليت بين‌المللي ناشي از نقض حقوق بشردوستانه
6-حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه داخلي
7-مسئوليت شورشيان و گروههاي مسلح مخالف
8- نگاهي به برخي از مخاصمات داخلي اخير
9- مسئوليت فراملي و چگونگي تحقق آن