اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۵

آیین دادرسی مدنی جلد 2 «جریان دادرسی؛ از آغاز تا پایان» «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۹۹۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تقديم دادخواست، جريان دادرسي و صدور رأي
2- اعتراض به آراي دادگاهها
3-مفهوم دادخواست
4- تنظيم دادخواست به زبان فارسي
5-ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شكلي دادخواست
6-جريان دادرسي
7-مفهوم جلسه ي اوّل دادرسي
8- امتيازات جلسه ي اوّل دادرسي براي خواهان
9- روش هاي عادي اعتراض