اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۲

دعاوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۶۲۰

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-نهاد دعوي متقابل در ديوان بين‌المللي دادگستري
2-شرايط پذيرش دعاوي متقابل در ديوان بين‌المللي دادگستري
3- بررسي مفهومي و تطبيقي دعوي متقابل در حقوق داخلي
4- ماهيت و اهداف دعوي متقابل در ديوان بين‌المللي دادگستري
5-دعوي متقابل در مراجع قضايي بين‌المللي
6-صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري در دعوي متقابل
7-مبناهاي صلاحيت ديوان در دعوي متقابل
8- لزوم ارتباط مستقيم بين دعوي متقابل و دعوي اصلي
9- تأثير تعهدات عام‌الشمول در اثبات شرط مستقيم