اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۸جرم شناسی حقوق کیفری عمومی (بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۹۲۷

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم و مباني نظري
2- واژه شناسي و مفهوم شناسي
3- بازتاب آموزه‌هاي جرم شناسي نظري و جرم شناسي واکنش اجتماعي
4- بازتاب آموزه‌هاي جرم شناسي باليني
5- فردي کردن مجازات‌ها
6- جرم شناسي نظري
7- جرم شناسي واکنش اجتماعي
8- فوايد جرم شناختي–حقوقي حاصل از اعطاي آزادي مشروط
9- شيوه هاي تشديدي فردي کردن مجازات