اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۶جرم شناسی فرهنگی سبز «راهبردهای جدید در جرم شناسی انتقادی»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۵۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۳۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقدمه (سبز کردن جرم شناسي و پيوند آن به فرهنگ)
2- مروري بر جرم شناسي فرهنگي
3- زمينه اي سبز براي جرم شناسي فرهنگي
4- ساخت بندي آسيب‌هاي زيست محيطي
5- مصرف، محيط زيست، سلامتي و خوشبختي
6- بازاريابي و مصرف طبيعت و ] منابع [ طبيعي
7- مقاومت در برابر آسيبهاي زيست محيطي
8- نتيجه گيري و راهبردهاي آينده