اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰۵جرم، شرمساری، بازپذیرندگی« بازچاپ1401»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۰۲

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آينده نظريه جرم‌شناختي چيست؟
2- سنت‌هاي نظري غالب: نظريه‌هايِ برچسب‌زني، خرده‌فرهنگي، کنترل، فرصت و يادگيري
3- واقعيت‌هايِ نظريه جرم بايستي متناسب باشد
4- مدل خانواده فرايند کيفري: شرمساري باز پذيرکننده
5- علت و نحوة کارايي شرمساري
6- شرايط اجتماعي متناسب با شرمساري‌بازپذيرکننده
7- شرمساري ‌بازپذيرکننده و جرم يقه سفيدي
8- شرمساري و جامعه سالم (شايسته)
9- ظرفيت نظريه براي توضيح درباره دانسته‌هاي ما از جرم