اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۲

درآمدی بر حقوق ثبت ایران «بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق ثبت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۷۳۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- عمومات ثبت
2- اصطلاحات و امور عمومي‌ ثبت‌ها
3- آثار و مقاصد ثبت و ثبت نوين در ايران
4- ثبت املاک
5- مراحل ثبت ابتدايي املاك
6- طواري‌ روند ثبت املاک
7- ثبت اسناد
8- مقررات عمومي‌ ثبت اسناد
9- دفترخانه‌ي اسناد رسمي