اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۵۹قانون مطبوعات 1402

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۲۳۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۸۲ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون مطبوعات اصلاحي 1379
2- آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات 1364
3- نظريات اداره حقوقي دادگستري
4- اصول ومواد قانوني مربوط به مطبوعات
5- قانون حمايت حقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان
6-قانون ترجمه وتکثير کتب ونشريات وآثار صوتي
7- قانون هيئت منصفه مصوبه دهم خرداد ماه 1310
8- لايحه قانوني مطبوعات 1311/11/11
9- ق مطبوعات 1334
10- لايحه قانوني مطبوعات 1358/5/25