اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۱۹

اراده و آگاهی و نقش آن در جرایم عمدی «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۸۲۵

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اراده و موضوعات تمهيداتي
2- اراده، نقش و جايگاه آن در جرايم عمدي
3- زوال اراده، نقش و جايگاه آن در جرايم عمدي
4- توجيه فلسفي دستگاه رواني انسان
5- اراده به عنوان عنصر معنوي
6- عدم مجازات به واسطه عدم وجود اراده
7- آثار حقوقي رفع مسئوليت به واسطه علل رافع و علل موجّهه
8- تحليل عنصر معنوي
9- جايگاه اراده و اختيار در خواب
10-..