اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۴۶

حقوق در حریر شعر


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۲۱۶

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۹۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جهل بر قانون مانع اجرا و رافع مسؤوليت نخواهد بود
2- اصل آزادي قراردادها
3- در اموالي كه مالك خاص ندارد
4- قاعده تسليط
5- تابعيت نتايج حيوانات در ملکيت از مادر
6- اصل قانوني بودن جرم و مجازات
7- عدم مسؤوليت كيفري صغار
8- خطاي محض محسوب شدن جنايت صغير
9- حد زناي غير محصن
10- عفو جاني توسط مجني عليه