اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۹

دفاع مشروع در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری «با تاکید بر قضیه ی سکوهای نفتی»(بازچاپ1400)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۹۰

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- احکام دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل: تئوري و رويه
2- احکام دفاع مشروع در قضيه سکوهاي نفتي
3- پيشينه و مفهوم دفاع مشروع
4- دفاع مشروع و شرايط آن
5- رويه ديوان در قضاياي مربوط به دفاع مشروع تا قبل از قضيه سکوهاي نفتي
6- شرح وقايع و نگرشي کلي بر لوايح طرفين
7- نظر ديوان و ارکان دفاع مشروع در قضيه سکوهاي نفتي
8- احکام دفاع مشروع در اين قضيه
9- مثال هاي ديگر مرتبط با شوراي امنيت
10-....