اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۷

فهرست مقالات، پایان نامه ها و کتب مرتبط با حقوق داوری از سال 1310 تا1397


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۰۲۰

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۲۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- داوري در حقوق داخلي
2- داوري در حقوق بين‌المللي
3- در باب موافقت‌نامه و ماهيت داوري
4- مسائل راجع به صلاحيت، حدود اختيارات داور و زوال داوري
5- خصوصي و محرمانه بودن داوري
6- در باب داور، جايگاه موافقت‌نامه داوري و استقلال شرط داوري
7- مسائل راجع به صلاحيت و مقرّ داوري
8- استقلال داور و جرح داوران
9- شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف