اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۴۶

مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی «ویراست سوم»

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۶۰۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۱۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قوانين و مقررات اطفال و نوجوانان در حقوق داخلي
2- از قانون اساسي
3- از قانون مدني
4- قانون راجع به خيانت ولي قهري
5- از قانون آيين دادرسي کيفري
6- از قانون امور حسبي
7- از کنوانسيون حقوق کودک
8- قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون حقوق کودک
9- کنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشکال کار کودک
10-...