اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۱

پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران «ویراست دوم»

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۹۰۰

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول ماهوي پيشگيري از جرم
2- اصول شکلي پيشگيري از جرم
3- اصول مبنا و اساسي
4- صول ناظر بر نظام مندي و کل نگري
5- اصول ناظر بر کنشگران
6- اصول ناظر بر سازگارسازي
7- اصل دانش بنيان و حقوق بشري بودن
8- اصل پيوستگي و گسستگي
9- اصل حضور همه جانبه و راهبردي دولت
10-...