اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۴۴شاهد خاموش (پزشکی قانونی)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۵۴۷

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- انسان شناسي قانوني و علوم ديگر
2- استخوان ها سخن مي گويند
3- نبش قبر وداستان هاي ديگر
4- اجساد،محل زندگي ميهمانان ناخوانده
5- پنهان کردن هويت قربانيان با دگرگوني اجساد
6- سوانح هوايي
7- آتش سوزي و انفجار
8- حقوق بشر