اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۴۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۸

عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۵۱

سال چاپ:۱۳۹۷

۶۹۶ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۲۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ارزش حقوقي عناصر جنايات
2- مقدمه اي بر عناصر جنايات جنگي مندرج در ماده 8 اساسنامه رم
3- قسمت (الف) بند 2 ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري : نقض هاي شديد کنوانسيونهاي ژنو
4- قسمت (ب) بند 2 ماده 8 - ساير نقض هاي شديد قوانين و عرف هاي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بين المللي
5- قسمت (ج ) بند 2 ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري
نقض هاي ماده 3 مشترک کنوانسيون هاي 1949 ژنو
6- قسمت (E) بند 2 ماده 8 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري - ديگر نقضهاي شديد حقوق و عرفهاي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي
7- ....