اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۳۹

اشخاص و محجورین «حقوق مدنی1» «تحلیل فقهی و حقوقی»(ویراست دوم)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۱۷۴

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معرفي اشخاص
2- محجورين
3- شخص حقيقي (طبيعي)
4- ماهيت شخص حقوقي
5-حمايت از محجورين
6- حقوق مربوط به شخصيت
7- آغاز و پايان وجود شخص حقيقي
8- غايب مفقودالاثر
9- مميزات اشخاص حقيقي
10-....