اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۴دعاوی مطروحه در اعتبارات اسنادی و حل و فصل آن «بازچاپ1401»

دسته بندی:
حقوق ثبت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۳۲۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادي
2- مفهوم اعتبارات اسنادي و ماهيت آن
3- قاعده تقلب و اشخاص مصون در مقابل آن
4- معيار و انواع قاعده تقلب در اعتبارات اسنادي و حقوق طرفين اعتبار
5- آثار تقلب در اعتبارات اسنادي
6-حل و فصل دعاوي در اعتبارات اسنادي
7- ميزان مطلوبيت داوري براي بانک‌ها
8- غير قابل استناد بودن اصل تقلب و افراد مصون از قاعده تقلب
9- اصول حاکم بر اعتبارات اسنادي
10-...