اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۵

حمله متقابل به تاسیسات هسته ای در نظام حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۴۰۲

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حمله سايبري به تأسيسات هسته اي
2- عناصر تشکيل دهنده فضاي سايبر
3- تبارشناسي جرم رايانه اي
4- حملات سايبري
5- حملات سايبري از منظر حقوق بين الملل
6- اقدامات متقابل در عرصه تأسيسات هسته اي
7- کاربرد سلاح هاي هسته اي
8- حملات مسلحانه و مفهوم توسل به زور در عصر فضاي سايبر
9- مصاديق حملات سايبري در حقوق بين الملل
10- اقدامات متقابل در حقوق بين الملل
11- تحليل و بررسي برخي از نمونه هاي حملات سايبري به تاسيسات هسته اي